Копије радних књижица наставног особља

Maтични број Презиме, средње слово, име Звање
2204948787824 Анђелић М. Биљана Ванредни професор
1908976787833 Антић В. Сања Асистент приправник
0202984780038 Балтић Љ. Милан Сарадник
0511970788411 Баралић Ч. Јелена Асистент
1608959710629 Бешић Х. Цариша Доцент
2808966782816 Бјекић M. Мирослав Доцент
1603965787828 Бјекић Р. Драгана Ванредни професор
2208984787852 Благојевић Д. Марија Асистент
0405980787818 Божовић М. Маја Асистент
0709974787813 Брковић М. Мирјана Асистент приправник
1411952710331 Вељовић В. Алемпије Редовни професор
1705974786815 Весић Ј. Јасмина Доцент
1009958913010 Вујичић Д. Момчило Ванредни професор
2104946782820 Вулићевић М. Љубомир Редовни професор
2211950770021 Вуловић М. Радислав Доцент
2105947782839 Голубовић М. Драган Редовни професор
1404946762013 Голубовић Р. Љубиша Редовни професор
1603949715280 Грозданић Р. Радмила Редовни професор
0202975787828 Дамљановић Ж. Нада Асистент
0502977721828 Дамњановић М. Александар Сарадник
1110981787815 Дашић Р. Ана Сарадник
2111973782820 Драгашевић М. Александар Асистент
3011969787817 Драгићевић М. Снежана Ванредни професор
2604964732523 Ђорђевић С. Борислав Доцент
2907950782814 Ђукић Р. Слободан Ванредни професор
1309967780612 Ђурчић Ж. Драган Ванредни професор
1008951782828 Живанић М. Јерослав Редовни професор
0711948782816 Жижовић М. Малиша Редовни професор
1204944782816 Јечменица М. Ратомир Редовни професор
0602946787817 Јордовић А. Бранка Редовни професор
0506947782836 Југовић С. Звонимир Редовни професор
2412971787817 Калезић – Глишовић С. Александра Асистент
0204957787821 Ковачевић Б. Весна Предавач
2806952787820 Крнета Р. Радојка Ванредни професор
3001975960002 Крстић Д. Александар Сарадник
3101955788712 Лазаревић Д. Вера Ванредни професор
1908976787841 Луковић В. Вања Асистент приправник
1003982783413 Максимовић Д. Владе на цивилном одлужењу војног рока Сарадник
2607945782810 Маричић М. Алекса Редовни професор
1403966780011 Мијаиловић Р. Владица Ванредни професор
1707975787028 Милић С. Весна Асистент
2812973792212 Милићевић Р. Иван Асистент
1112965787816 Миловановић М. Аленка Доцент
2512967787815 Милошевић М. Данијела Доцент
0810962782827 Митровић С. Небојша Редовни професор
1102955720041 Мицић М. Живадин Ванредни професор
1905975788713 Николић М. Неда Сарадник
0801976780623 Николић М. Рале Асистент
0401950715027 Новаковић М. Љиљана Асистент
3009954782814 Папић М. Жељко Доцент
3009952782833 Папић Р. Љубиша Редовни професор
0702949760051 Петровић А. Радојица Асистент
2601967782816 Петровић Б. Предраг Ванредни професор
3110969724112 Пеулић С. Александар Доцент
2710982782818 Пешовић М. Урош Сарадник
0104963782829 Плазинић В. Милан Асистент
0501976782819 Поповић С. Марко Асистент
0310948782811 Радовановић М. Милош Ванредни професор
2309959923017 Радовановић В. Владимир доцент
0307952782817 Радојичић П. Мирослав Редовни професор
2106948787830 Радоњић Ј. Снежана Редовни професор
1009953710685 Ранђић С. Синиша Редовни професор
1502971782810 Ранковић M. Александар Асистент
1110974787818 Ристић М. Олга Асистент
0309977782822 Розгић С. Димитрије Сарадник
3107984793413 Росић М. Марко Сарадник
0803955710210 Савић Р. Бранислав Сарадник
1909962780026 Сарић Т. Андрија Редовни професор
1909943782824 Симеуновић Љ. Радојко Редовни професор
0410952783711 Славковић В. Радомир Редовни професор
0808966782819 Станковић Љ. Небојша Асистент приправник
0111951172177 Стевановић Р. Милорад Редовни професор
2305958710243 Стојковић М. Саша Ванредни професор
1410962792615 Ћурчић Н. Срећко Ванредни професор
2401948782814 Ћућиловић Л. Миливоје Редовни професор
1910957720048 Урошевић Д. Владе Доцент
0604974783927 Шебековић М. Александар Асистент
0403959781025 Шљивић С. Славољуб Доцент

 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css