Факултет техничких наука у Чачку - Именик


Именик


Професор емеритус Бр. кабинета Телефон E-пошта Веб страна
1. Маричић др Алекса aleksa.maricic 229 032/302-758 Posetite sajt
Редовни професори Бр. кабинета Телефон E-пошта Веб страна
1. Бешић др Цариша carisa.besic 122 032/302-738 Posetite sajt
2. Бјекић др Драгана dragana.bjekic 231 032/302-713 Posetite sajt
3. Бјекић др Мирослав miroslav.bjekic 231 032/302-713 Posetite sajt
4. Весић Васовић др Јасмина jasmina.vesic 125 032/302-729 Posetite sajt
5. Драгићевић др Снежана snezana.dragicevic 235 032/302-710 Posetite sajt
6. Ђурчић др Драган dragan.djurcic 131 032/302-723 Posetite sajt
7. Мијаиловић др Владица vladica.mijailovic 228 032/302-761 Posetite sajt
8. Миловановић др Аленка alenka.milovanovic 120 032/302-739 Posetite sajt
9. Милошевић др Данијела danijela.milosevic 237 032/302-714 Posetite sajt
10. Митровић др Небојша nebojsa.mitrovic 229 032/302-758 Posetite sajt
11. Мицић др Живадин zivadin.micic 130 032/302-734 Posetite sajt
12. Петровић др Предраг predrag.petrovic 227 032/302-748 Posetite sajt
13. Ћурчић др Срећко srecko.curcic 124 032/302-737 Posetite sajt
14. Урошевић др Владе vlade.urosevic 129 032/302-788 Posetite sajt
Ванредни професори Бр. кабинета Телефон E-пошта Веб страна
1. Благојевић др Марија marija.blagojevic 226 032/302-719 Posetite sajt
2. Вујичић др Момчило momcilo.vujicic 239 032/302-716 Posetite sajt
3. Дамљановић др Нада nada.damljanovic 227 032/302-748 Posetite sajt
4. Лазаревић др Вера vera.lazarevic 131 032/302-723 Posetite sajt
5. Милићевић др Иван ivan.milicevic 231 032/302-722 Posetite sajt
6. Младеновић др Владимир vladimir.mladenovic 130 032/302-734 Posetite sajt
7. Нешић др Зоран zoran.nesic 125 032/302-729 Posetite sajt
8. Папић др +Жељко zeljko.papic 225 032/302-722 Posetite sajt
9. Плазинић др Милан milan.plazinic 220 032/302-720 Posetite sajt
10. Пуреновић др Јелена jelena.purenovic 128 032/302-735 Posetite sajt
11. Радовановић др Владимир vladimir.radovanovic 230 032/302-717 Posetite sajt
12. Ранковић др Александар aleksandar.rankovic 228 032/302-761 Posetite sajt
13. Спасојевић др Павле pavle.spasojevic 128 032/302-735 Posetite sajt
14. Стефановић др Ненад nenad.stefanovic 130 032/302-734 Posetite sajt
Доценти Бр. кабинета Телефон E-пошта Веб страна
1. Алексић др Вељко veljko.aleksic 225 032/302-722 Posetite sajt
2. Антић др Сања sanja.antic 220 032/302-720 Posetite sajt
3. Баралић др Јелена jelena.baralic 132 032/302-733 Posetite sajt
4. Весковић др Милан milan.veskovic 220 032/302-720 Posetite sajt
5. Драгашевић др Александар aleksandar.dragasevic 124 032/302-737 Posetite sajt
6. Дучић др Недељко nedeljko.ducic 132 032/302-733 Posetite sajt
7. Калезић-Глишовић др Александра aleksandra.kalezic 229 032/302-758 Posetite sajt
8. Копривица др Бранко branko.koprivica 120 032/302-739 Posetite sajt
9. Луковић др Вања vanja.lukovic 224 032/302-762 Posetite sajt
10. Милошевић др Марјан marjan.milosevic 025 032/302-714 Posetite sajt
11. Милошевић др Марина marina.milosevic 222 032/302-778 Posetite sajt
12. Милуновић Копривица др Сандра sandra.milunovic 122 032/302-738 Posetite sajt
13. Николић др Неда neda.nikolic 125 032/302-729 Posetite sajt
14. Пантелић др Милорад 239 032/302-716 Posetite sajt
15. Папић др Милош milos.papic 122 032/302-738 Posetite sajt
16. Пешовић др Урош uros.pesovic 022 032/302-220 Posetite sajt
17. Поповић др Марко marko.popovic 235 032/302-710 Posetite sajt
18. Ристић др Олга olga.ristic 237 032/302-714 Posetite sajt
19. Росић др Марко marko.rosic 224 032/302-762 Posetite sajt
20. Ружичић др Весна vesna.ruzicic 239 032/302-716 Posetite sajt
21. Стојковић др Милица milica.stojkovic 231 032/302-713 Posetite sajt
22. Ћетеновић др Драган dragan.cetenovic 126 032/302-736 Posetite sajt
Асистенти Бр. кабинета Телефон E-пошта Веб страна
1. Вујичић Дејан dejan.vujicic 022 032/302-721 Posetite sajt
2. Вујичић Војислав vojislav.vujicic 124 032/302-737 Posetite sajt
3. Вуловић Ана ana.vulovic 220 032/302-720 Posetite sajt
4. Дамњановић Ђорђе djordje.damnjanovic 222 032/302-778 Posetite sajt
5. Дамњановић Милена milena.stanisavljevic 231 032/302-713 Posetite sajt
6. Ђорић Биљана biljana.djoric 226 032/302-719 Posetite sajt
7. Јањић мр Младен mladen.janjic 025 032/302-794 Posetite sajt
8. Јовановић Жељко zeljko.jovanovic 022 032/302-721 Posetite sajt
9. Луковић др Милентије milentije.lukovic 229 032/302-758 Posetite sajt
10. Марјановић Милан milan.marjanovic 235 032/302-710 Posetite sajt
11. Митровић Катарина katarina.mitrovic 237 032/302-714 Posetite sajt
12. Недељковић Боривоје borivoje.nedeljkovic 027 032/302-767 Posetite sajt
13. Орељ Јелена jelena.orelj 027 032/302-767 Posetite sajt
14. Павловић Катарина katarina.tasic 227 032/302-748 Posetite sajt
15. Пауновић Лидија lidija.paunovic 230 032/302-717 Posetite sajt
16. Пауновић Владан vladan.paunovic 125 032/302-729 Posetite sajt
17. Плазинић др Ана ana.plazinic 220 032/302-720 Posetite sajt
18. Пузовић Сања sanja.puzovic 125 032/302-729 Posetite sajt
19. Радовић Маја maja.radovic 237 032/302-714 Posetite sajt
20. Рендулић Гордана gordana.rendulic 230 032/302-717 Posetite sajt
21. Розгић Димитрије dimitrije.rozgic 228 032/302-761 Posetite sajt
22. Станковић мр Небојша nebojsa.stankovic 222 032/302-778 Posetite sajt
23. Стојић Дијана dijana.stojic 022 032/302-721 Posetite sajt
24. Татовић Михајло mihajlo.tatovic 227 032/302-748 Posetite sajt
25. Тица Лена lena.tica 233 032/302-712 Posetite sajt
26. Цвијовић мр Наташа natasa.cvijovic 126 032/302-736 Posetite sajt
27. Шутић Бранкица brankica.sutic 129 032/302-788 Posetite sajt
28. Шућуровић Марко marko.sucurovic 226 032/302-753 Posetite sajt
Сарадници у настави Бр. кабинета Телефон E-пошта Веб страна
1. Јовичић Андријана andrijana.jovicic Posetite sajt
2. Плашић Јелена jelena.plasic Posetite sajt
3. Фатић Даница danica.fatic 131 032/302-723 Posetite sajt
Наставници страног језика Бр. кабинета Телефон E-пошта Веб страна
1. Ковачевић Весна vesna.kovacevic 233 032/302-712 Posetite sajt
2. Палуровић Лидија lidija.palurovic 233 032/302-712 Posetite sajt
Сарадник у високом образовању Бр. кабинета Телефон E-пошта Веб страна
1. Радовић Фират Ана ana.radovic-firat 233 032/302-712 Posetite sajt


Служба за опште и правне послове Бр. кабинета Телефон E-пошта
Крупеж Вера Krupez Vera 39 032/302-742
Цицварић Марија Cicvaric Marija 35 032/302-741
Јовановић Милка Jovanovic Milka 33 032/302-757
Ђунисијевић Јелена Djunisijevic Jelena 30 032/302-751
Ђорђић Славица Djordjic Slavica 35 032/302-741
Војновић Наташа Vojinovic Natasa / /
Студентска служба
Зарић Биљана Zaric Biljana 27 032/302-759
Сретеновић Марина Sretenovic Marina 25 032/302-718
Ковачевић Мирјана Kovacevic Mirjana 25 032/302-718
Трипковић Александра Tripkovic Aleksandra 30 032/302-751
Библиотека
Лајшић Ксенија Lajsic Ksenija / 032/302-715
Стевановић Вера Stevanovic Vera / 032/302-715
Рачунски центар и Служба за
информатичке послове и односе са јавношћу
Дробњаковић Милан Drobnjakovic Milan 312 032/302-709
Јевремовић мр Зоран Jevremovic Zoran 312 032/324-113
Станишић Миодраг Stanisic Miodrag 312 032/302-709
Цвијовић мр Наташа Cvijovic Mr Natasa 312 032/302-779
Служба за материјално-финансијске послове
Чалуковић Милка Calukovic Milka 30 032/302-751
Шипетић Гордана Sipetic Gordana 29 032/302-746
Соковић Ружа Sokovic Ruza 31 032/302-745  
Техничка служба
Крџић Рајко Krdzic Rajko / /  
Василијевић Мирослав Vasilijevic Miroslav / /  
Јеринић Срећко Jerinic Srecko / /  
Обрадовић Вера Obradovic Vera / /  
Гавриловић Рада Gavrilovic Rada / /  
Станишић МираStanisic Mira / /  
Глишић Вера Glisic Vera / /  
Рабреновић Вера Rabrenovic Vera / /  
Кувељић Марица Kuveljic Marica / /  
Николић Зорица Nikolic Zorica / /  
Поповић Мира Popovic Mira / /  
Луковић МиланкаLukovic Milanka / /  
Лаловић СтанојкаLalovic Stanojka / /  
Урошевић ВојмирUrosevic Vojmir / /  
Сарадници у Лабораторији/на Катедри
Радовић Фират АнаRadovic Firat Ana 223 032/302-712