Јавне набавке


План јавних набавки за 2017. годину


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке мале вредности Документација Рок за достављање понуде
Канцеларијски материјал ЈНМВ 1/2017 Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1377903
1. 03. 2017. године
до 10:00 часова
Услуга штампања часописа

Одлука о додели уговора (15.12.2016.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (23.12.2016.)

Позив за подношење понуде


Конкурсна документација

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1302806

до 6.12. 2016. године
до 11:00 часова
НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО

Одлука о додели уговора (9.12.2016.)

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (24.12.2016.)

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава (19.11.2016.)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију (19.11.2016.)

Измене и допуне конкурсне документације (19.11.2016.)

Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1289047

до 28.11. 2016. године
до 10:00 часова
Услуга штампања збирке задатака и монографије

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (08.11.2016.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (16.11.2016.)
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори везани за конкурсну документацију
Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава (25.10.2016.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1265214

до 29.10. 2016. године
до 10:00 часова
Услуга штампања часописа „Serbian Journal of Electrical Engineering“ и “Mathematica Moravica” ЈН10/2016

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (26.08.2016.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (30.08.2016.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1201021

до 23.08. 2016. године
до 10:00 часова
Набавка и испорука аутоматске хидро-метеоролошке станице Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (08.11.2016.)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (21.07.2016.)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (02.11.2016.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (06.02.2017.)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (15.07.2016.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА (08.07.2016.)
Измене и допуне конкурсне документације (08.07.2016.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1158991
до 13. 07. 2016. године
до 10:00 часова
Угаљ Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (25.07.2016.)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (07.07.2016.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1152673
до 06. 07. 2016. године
до 10:00 часова
Набавка и испорука аутоматске хидро- метеоролошке станице Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (04.07.2016.)
Одлука о обустави поступка (28.06.2016.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА (23.06.2016.)
Измене и допуне конкурсне документације (23.06.2016.)
Питања и одговори везани за конкурсну документацију (23.06.2016.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1142629
до 27. 06. 2016. године
до 10:00 часова
Услуга поправке рачунара, рачунарске и друге сличне опреме

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (05.05.2016.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (13.05.2016.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1073696до 28. 04. 2016. године
до 10:00 часова
Рачунари и рачунарска опрема Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију (21.04.2016.)
Одлука о закључењу оквирног споразума (28.04.2016)
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (10.05.2016.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1068206


до 25. 04. 2016. године
до 10:00 часова
Угоститељске услуге Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (08.04.2016.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (21.04.2016.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (21.04.2016.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (19.04.2016.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1041994
05. 04. 2016. године
до 10:00 часова
Штампање једног броја часописа "Serbian Journal of electrical engineering"

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (25.03.2016.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (06.04.2016.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1026375

24. 03. 2016. године
до 10:00 часова
Електрична енергија Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (22.03.2016.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (12.04.2016.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1016373
17. 03. 2016. године
до 10:00 часова
Канцеларијски материјал ЈН 3/2016 Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (11.03.2016.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (23.03.2016.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1007159
10. 03. 2016. године
до 10:00 часова
Штампање приручника "Машински елементи- тестови знања"

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (01.03.2016.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (11.03.2016.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 990839

26. 02. 2016. године до 10:00 часова

Санација санитарног чвора и канализационог система у женском тоалету у призeмљу зграде Факултета
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка (24.12.2015.)
Обавештење о обустави поступка (30.12.2015.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 930126

21. 12. 2015. године
до 10:00 часова
Услуге мобилне телефоније Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију (13.10.2015.)
Питања и одговори везани за конкурсну документацију (14.10.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА (14.10.2015.)
ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (15.10.2015.)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (23.10.2015.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 865844
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (10.11.2015.)до 19. 10. 2015. године
до 12:00 часовa
УГАЉ Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 709661
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
26.05.2015.годинедо 22. 04. 2015. године
до 12:00 часова
Услуге поправке рачунара, рачунарске и друге сличне опреме Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 675198
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
12.05.2015.годинедо 22. 04. 2015. године
до 12:00 часова
Рачунари и рачунарска опрема Позив за подношење понуде (11.04.2015.)
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације (11.04.2015.)
Питања и одговори везани за конкурсну документацију (11.04.2015.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 668495
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
07.05.2015. годинедо 20. 04. 2015. године
до 12:00 часова
Угоститељске услуге Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 653251
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
27.04.2015. годинедо 02.04. 2015. године
до 12:00 часова
Набавка и испорука електричне енергије Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 624907
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
31.03.2015. године


до 11. 03. 2015. године
до 11:00 часова
Угоститељске услуге Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 624485
ОБАВЕШТEЊЕ о обустави поступка јавне набавке мале вредности обликоване по партијама, угоститељске услугe


до 10. 03. 2015. године
до 12:00 часова
Канцеларијски материјал Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 621093
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
25.03.2015. године


до 6. 03. 2015. године
до 12:00 часова
Радови - Санација електричних инсталација и осветљења у
великом амфитеатру Факултета техничких наука у Чачку
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију
Одговори на питања заинтересованог лица
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 551419
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
30.12.2014. године


15. 12. 2014. године
до 13:00 часова
Радови - Санација санитарног чвора и канализационог система у
мушком тоалету у приземљу зграде Факултета техничких наука у Чачку
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 547260
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
26.12.2014. године

10. 12. 2014. године
до 11:00 часова
УГАЉ

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 417243
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
15. 08. 2014. године
21. 07. 2014. године
до 12:00 часова
Рачунари, рачунарска опрема, одржавање рачунара
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 314455
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
05. 05. 2014. године
14.04.2014. године
до 12:00 часова
Штампање публикација

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 300007
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
24. 04. 2014. године
01.04.2014. године
до 12:00 часова
Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 280938
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
14. 04. 2014. године

17.03.2014. године
до 12:00 часова
Угоститељске услуге

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Oбавештење о обустави поступка јавне набавке


Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 271348
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
24. 03. 2014. године

07.03.2014. године
до 12:00 часова
Набавке електричне енергије

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 267773
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
18. 03. 2014. године
03.03.2014. године
до 12:00 часова