Јавне набавке


План јавних набавки за 2018. годину


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке мале вредности Документација Рок за достављање понуде
Радови на замени фасадне браварије, фаза II Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 23.02.2018.)

Измена и допуна конкурсне документације (23.02.2018.)

Питања и одговори везани за конкурсну документацију (23.02.2018.)
Детаљније на порталу набавки, шифра набавке 1781288
05.03. 2018. године
до 10:00 часова
Архива набавки пре 2018