Факултет техничких наука у Чачку - Акта факултета
x
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да прихватате нашу политику приватности. Прихватам


Акта факултетаНазив документа Величина Датум
СТАТУТ ФАКУЛТЕТА (Пречишћен текст) објављено 13.01.2020. године 908 KB 13.01.2020.
Акциони план 2365 KB 08.01.2014.
Дозвола за рад 6765 KB 03.02.2018.
Финансијски план ѕа 2020. годину 584 KB 29.01.2020.
Одлука о мерилима за утврђивање висине школарине за све степене студија 2189 KB 12.02.2018.
Одлука о измени правилника о полагању завршног, дипломског и мастер испита 912 KB 31.01.2014.
Одлука о расподели наставних предмета у оквиру ужих научних области 253 KB 08.01.2014.
План рада Факултета 1122 KB 04.09.2018.
План интегритета Факултета техничких наука 223 KB 25.09.2017.
Политика обезбеђења квалитета 212 KB 03.02.2020.
Пословник о раду Наставно-научног већа 1599 KB 08.01.2014.
Пословник о раду Савета Факултета 1166 KB 08.01.2014.
Пословник о раду Студентског парламента ФТН 12609 KB 12.09.2018.
Правилник о безбедности и здрављу на раду 373 KB 08.01.2014.
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 1772 KB 23.01.2020.
Правилник о буџетском рачуноводству 2131 KB 08.01.2014.
Правилник о докторским студијама и стицању звања доктора наука 259 KB 10.04.2017.
Правилник о издавачкој делатности 2290 KB 08.01.2014.
Правилник о извођењу и оцени приступног предавања 834 KB 01.07.2016.
Правилник о научно-истраживачкој и стручној делатности 2522 KB 08.01.2014.
Правилник о обављању стручне праксе студената 291 KB 08.01.2014.
Правилник о образовању и стручном усавршавању наставника и сарадника 1284 KB 08.01.2014.
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту 500 KB 24.01.2020.
Правилник о полагању завршног, дипломског и мастер испита 249 KB 08.01.2014.
Правилник о правилима студија 2165 KB 08.01.2014.
Правилник о примени ЕСПБ система бодовања 2259 KB 08.01.2014.
Правилник о раду библиотеке 2325 KB 08.01.2014.
Правилник о раду Факултета техничких наука 1090 KB 08.01.2014.
Правилник о раду Студентског Парламента 919 KB 08.01.2014.
Правилник о самовредновању квалитета студијских програма 3389 KB 10.02.2020.
Правилник о шифрирању наставних предмета 345 KB 08.01.2014.
Правилник о систематизацији 889 KB 04.02.2020.
Правилник о стицању и расподели прихода 1502 KB 08.01.2014.
Правилник о уџбеницима 2197 KB 08.01.2014.
Правилник о упису студената на студијске програме 473 KB 24.01.2020.
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената ФТН-а 1040 KB 02.10.2019.
Стратегија обезбеђења квалитета 1332 KB 24.01.2020.
Уверење о акредитацији високошколске установе 3565 KB 23.09.2014.