Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли

Сања Пузовић

Сања Пузовић
Асистент
Научна област: Менаџмент и операциона истраживања
Катедра за индустријски менаџмент

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-729

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 125

 sanja.puzovic@ftn.kg.ac.rs

Предмети

 • Организација производње
 • Теорија организације
 • Менаџмент пројектима
 • Индустријски менаџмент
 • Операциона истраживања
 • Организација рада
 • Меделирање пословних процеса
 • Mенаџмент производа

 

Биографија

Рођена је у Пријепољу, где је завршила средњу Економско-трговинску школу са одличним успехом  као Ђак генерације и носилац Вукове дипломе за средњу школу.

Прву годину основних академских студија на Факултету техничких наука у Чачку уписала је школске 2009/2010. године, на студијском програму Инжењерски менаџмент. Основне академске студије јe завршила 2012. године, са просечном оценом 9,67 и стекла стручно звање Инжењер менаџмента.

Школске 2012/2013. године је била добитник Стипендије Универзитета у Крагујевцу – Стипендије за најбољег студента завршних година основних студија на Факултету техничких наука у Чачку. Награђена је и као најбољи дипломирани студент на студијском програму основних академских студија Инжењерски менаџмент на Факултету техничких наука у Чачку.

Након завршених основних студија на истом Факултету уписује мастер академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент које завршава 2015. године, са просечном оценом 10,00 и стиче звање Мастер инжењер менаџмента. Школске 2016/2017. године уписује докторске студије на Факултету техничких наука у Чачку.

Два пута је била стипендиста Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта – Стипендија Доситеја за школску 2011/2012. годину и Стипендија Доситеја  за школску 2013/2014. годину.

Од марта 2015. године запослена је на Факултету техничких наука у Чачку у звању сарадник у настави за ужу научну област Менаџмент и операциона истраживања. У  децембру 2015. године изабрана је у звање асистент за исту научну област. 

Публикације

 1. Puzović, S., Paunović, V., Vesić Vasović, J., Nešić, Z., The influence of the Lean implementation on work enviroment quality, 3rd International Conference on Quality of Life 2018, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, November 28 - 30th 2018, Kopaonik, Republic of Serbia, pp. 119-122, ISBN: 978-86-6335-056–4 [M33] 
 2. Paunović, V., Puzović, S., Vesić Vasović, J., Nešić, Z., Influence of Lean implementation on quality of business of non-profit organizations, 3rd International Conference on Quality of Life 2018, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, November 28 - 30th 2018, Kopaonik, Republic of Serbia,  pp. 123-128, ISBN: 978-86-6335-056–4 [M33]
 3. Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Radojičić, M., Paunovic, V., The MCDM approach to the selection of a supplier for medium voltage distribution equipment, XIII Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2018), The Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts (SANU), Belgrade, Serbia, May 25-28th 2018, Belgrade, Serbia, pp. 251-258, ISBN: 978-86-80593-64-7 [M33]
 4. Puzovic, S., Paunovic, V., Vesic Vasovic, J., The prioritization of the PLM implementation factors based on MCDM approach, VIII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2018 (EMC 2018), University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, June 22-23rd 2018, Zrenjanin, Republic of Serbia,  pp. 120-125, ISBN: 978-86-7672-307-2, UDC: 658.5.012.2:510.644 [M33]
 5. Paunovic, V., Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Nesic, Z., The effects of the application of the Lean concept tools on the length of the production cycle, VIII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2018 (EMC 2018), June 22-23rd 2018, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 120-125, ISBN: 978-86-7672-307-2, UDC: 658.5.012.2 [M33]
 6. Puzovic, S., Paunovic, V., Vesic Vasovic, J., One MCDM Approach to Learning Management Systems Evaluation, 7th International Scientific Conference, Technics and Informatics in Education (TIE 2018), Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 25-27th May 2018, Čačak, Serbia, pp. 83-87, ISBN: 978-86-7776-226-1, UDC: 005:37.018.43 [M33]
 7. Paunovic, V., Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Implementation of the Lean concept within Smart School Management, 7th International Scientific Conference, Technics and Informatics in Education (TIE 2018), Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, May 25-27th 2018, Čačak, Serbia, pp. 83-87, ISBN: 978-86-7776-226-1, UDC: 005:37.018.43 [M33]
 8. Puzović, S., Paunović, V., Radojičić, M., Vesić Vasović, J., Vujović, M., Višekriterijumski pristup selekciji dobavljača zasnovan na AHP metodi, XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima 2017 (SYM-OP-IS 2017), 25-28. septembar 2017, Zlatibor, Republika Srbija, Visoka građevinsko-geodetska škola Beograd, pp. 860-865, ISBN: 978-86-7488-135-4 [M63]
 9. Puzovic, S., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., M., Paunovic, V., Use of Multi-Criteria Decision Making Methods in Function of Quality Improvement, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2017 (EMC 2017), June 16-17th 2017, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 74-80, ISBN: 978-86-7672-301-0,  .SR-ID: 315054599 [M33]
 10. Paunovic, V., Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., M., Puzovic, S., Jovicic, A., Integrated MCDM Approach Based on AHP and PROMETHEE Methods for Tool Selection, VII International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2017 (EMC 2017), June 16-17th 2017, Zrenjanin, Republic of Serbia, University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 68-73, ISBN: 978-86-7672-301-0 [M33] 
 11. Puzovic, S., Paunovic, V., Dragasevic, A., Implementation of Project Scheduling Approach to Serial Production Planning, VI International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2016 (IIZS 2016), October 13-14th 2016, Zrenjanin, Republic of Serbia, Universiity of Novi Sad, Technical Faculty Mihajlo Pupin Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 20-25, ISBN:978-86-7672-293-8 [M33]
 12. Puzovic, S., Vesic Vasovic, J., Radojicic, M., Paunovic, V., Comparative Analysis of the Impact of Sequence of Operation on Utilization of Machine Capacity, XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima 2016, SYM-OP-IS 2016, 20-23.09.2016., Tara, Republika Srbija, Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Vojska Srbije, pp.627-631, ISBN: 978-86-3335-0535-2 [M63]
 13. Radojicic, M., Vesic Vasovic, J., Paunovic, V., Puzovic, S., Synchronization of the Process of Making Positions as an Element of Efficiency of the Production Erocess, VI International symposium Engineering Management and Competitiveness 2016 (EMC2016), June 18-19th 2016, Kotor, Montenegro, Universiity of Novi Sad, Technical Faculty Mihajlo Pupin Zrenjanin, Republic of Serbia, pp.120-125, ISBN: 978-86-7672-284-6, UDC: 658.5 [M33]
 14. Đorđević, S., Puzović, S., Paunović, V., Applying E-portoflio for Improving the Monitoring Process and Evaluation of Teachers’ Work in Elementary Schools, 6th International Conference Technics and Informatics In Education 2016 (TIO 2016), May 28−29th 2016, Čačak, Republic of Serbia, Faculty of Technical Sciences Čačak, pp. 313-318, ISBN 978-86-7776-192-9, UDC: 371.136:001.818]:373.3 [M33]
 15. Puzović, S., Paunović, V., Vesić Vasović, J., Mogućnosti primene projektnog pristupa u procesu planiranja serijske proizvodnje primenom PD metode, Regionalna naučnostručna i biznis konferencija Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik 2015 (LIMEN 2015), 10.12.2015., Beograd, Fakultet za inženjerski menadžment i Udruženje ekonomista i menadžera Balkana, Beograd, str. 432-440, ISBN:978-86-80194-02-8 [M63]
 16. Paunović, V., Puzović. S., Radojičić, M., Primena MS Project-a u određivanju vremena trajanja proizvodnog ciklusa, Regionalna naučnostručna i biznis konferencija Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik 2015 (LIMEN 2015), 10.12.2015., Beograd, Fakultet za inženjerski menadžment i Udruženje ekonomista i menadžera Balkana, Beograd, str. 691-697,  ISBN:978-86-80194-02-8 [M63]