Факултет техничких наука у Чачку -


Преглед радова - Студијски истраживачки рад

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. 30
 6. 31

8. Nov. 20191. Драган Ристић (842/2017)
Ментор рада: др Вељко Алексић; Студијски програм: Информационе технологије ; школска 2018/2019
Зависност ученика од коришћења интернета (.pdf 216 KB )

16. Oct. 20192. Александар Воштић (844/2017)
Ментор рада: проф. др. Данијела Милошевић; Студијски програм: Информационе технологије – инжењер ИТ; школска 2018/2019
Праћење корисничке интеракције у мобилним апликацијама (.pdf 222 KB )

16. Oct. 20193. Надица Андрејић (811/2015)
Ментор рада: др Вељко Алексић; Студијски програм: Техника и информатика; школска 2018/2019
Утицај примене савремених наставних средстава на мотивацију ученика (.pdf 367 KB )

14. Oct. 20194. Александра Јовановић (804/2017)
Ментор рада: Др. Вања Луковић; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2018/2019
Моделовање и реализација веб базиране књижаре (.pdf 449 KB )

14. Oct. 20195. Дарко Јанојлић (633/2018)
Ментор рада: проф. др Синиша Ранђић; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2018/2019
Примена микроконтролера у заштити електричних уређаја (.pdf 206 KB )

11. Oct. 20196. Милош Томовић (667/2018)
Ментор рада: проф. др. Данијела Милошевић; Студијски програм: Информационе технологије – инжењер ИТ; школска 2018/2019
Израда апликације Информациони систем за службу пренос и дистрибуција у компанији HBIS у Смедереву (.pdf 292 KB )

11. Oct. 20197. Видан Слана (645/2018)
Ментор рада: Проф. др Јасмина Весић Васовић; Студијски програм: Инжењерски менаџмент; школска 2018/2019
Паметни уговори у функцији дигитализације процеса у осигуравајућим компанијама (.pdf 435 KB )

11. Oct. 20198. Радомир Лазаревић (8/2012)
Ментор рада: проф. др Момчило Вујичић; Студијски програм: Техника и информатика; школска 2018/2019
Утицај ЛЕД осветљења на квалитет животне средине (.pdf 200 KB )

11. Oct. 20199. Марко Рајковић (808/2017)
Ментор рада: проф. др Синиша Ранђић; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2018/2019
Web апликација адвокатске канцеларије (.pdf 399 KB )

11. Oct. 201910. Вукашин Кукић (675/2018)
Ментор рада: проф. др Момчило Вујичић; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2018/2019
Провера температурних особина каблова (.pdf 433 KB )

10. Oct. 201911. Јован Марковић (855/2017)
Ментор рада: др Марјан Милошевић; Студијски програм: Информационе технологије – инжењер ИТ; школска 2018/2019
Анатомија ransomware напада и мере заштите (.pdf 363 KB )

10. Oct. 201912. Наташа Антић (826/2017)
Ментор рада: проф. др Синиша Ранђић; Студијски програм: Мехатроника; школска 2018/2019
Управљање радом хидропоник и аквапоник система (.pdf 522 KB )

9. Oct. 201913. Слађан Мирчић (657/2018)
Ментор рада: проф. др Момчило Вујичић; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2018/2019
Реализација система за мерење биоелектричних потенцијала срца (.pdf 739 KB )

9. Oct. 201914. Радава Јездић (67/2009)
Ментор рада: др Вера Лазаревић,ванр. проф.; Студијски програм: Техника и информатика; школска 2018/2019
Примена статистике у голубарству (.pdf 491 KB )

9. Oct. 201915. Дејан Николић (607/2018)
Ментор рада: проф. др Синиша Ранђић; Студијски програм: Мехатроника; школска 2018/2019
Аутоматизација фрикционе пресе (.pdf 441 KB )

8. Oct. 201916. Милорад Васиљевић (816/2016)
Ментор рада: проф. др Момчило Вујичић; Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство; школска 2018/2019
Прoјекат инсталација електро опреме и помоћног напајања енергетског трансформатора (.pdf 785 KB )

7. Oct. 201917. Мирјана Јовић (522/2017)
Ментор рада: др Вељко Алексић; Студијски програм: Техника и информатика; школска 2018/2019
Употреба микро:бита у настави (.pdf 317 KB )

7. Oct. 201918. Милош Маринковић (193/2013)
Ментор рада: др Вељко Алексић; Студијски програм: Техника и информатика; школска 2018/2019
Фактори који утичу на успешност у учењу (.pdf 266 KB )

1. Oct. 201919. Јана Васиљевић (624/2018)
Ментор рада: проф. др Небојша Митровић; Студијски програм: Мехатроника; школска 2018/2019
Паметна и ефикасна роботска асистенција у срединама опасним по човека (.pdf 1,085 KB )

1. Oct. 201920. Жарко Богићевић (839/2017)
Ментор рада: проф. др. Данијела Милошевић; Студијски програм: Информационе технологије – инжењер ИТ,; школска 2018/2019
Arduino базирана метеоролошка станица (.pdf 455 KB )

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. 30
 6. 31