Докторске дисертације

Извештај за пријаву докторских дисертација

 

Име кандидата датум Назив дисертације Име ментора
Душан Марковић 18.10.2018. XAPДВEPCKO-COФTBEPCKA ПОДРШKA ЗA ПРОЦЕСИРАЊЕ HИ30BA ПОДАTAKA У OKBИPY KOHЦЕПТA CLOUD-FOG PAЧYHAPCTBA
Извештај комисије о оцени научне заснованости теме
др Синиша Ранђић
Радослав Сурла 18.10.2018. УТИЦАЈ ОДГРЕВАЊА НА СТРУКТУРНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ И МАГНЕТНА СВОЈСТВА ЛЕГУРЕ Fe72Cu1V4Si15B8
Извештај комисије о оцени научне заснованости теме
др Небојша Митровић
Ана Плазинић 22.12.2017. MИKPOTAЛАСНИ ПЛАНАРНИ ФИЛТРИ PEAЛИ30BAHИ ПОМОЋУ PE30HATOPA CA BИШЕ PE30HAHTHИX УЧECTAHOCTИ
Извештај комисије о оцени научне заснованости теме
др Милка Потребић
Драган Ћетеновић 07.12.2017. Динамичка естимација стања несиметричних електродистрибутивних мрежа и оптимално подешавање Калман филтер параметара
Извештај комисије о оцени научне заснованости теме
др Алексанар Ранковић


Листа докторских дисертација на увиду јавности

 

Име кандидата датум Назив дисертације Име ментора
Драган Ћетеновић 11.12.2018. ДИНАМИЧКА ЕСТИМАЦИЈА СТАЊА НЕСИМЕТРИЧНИХ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИХ МРЕЖА И ОПТИМАЛНО ПОДЕШАВАЊЕ ПАРАМЕТАРА КАЛМАНОВОГ ФИЛТРА
Извештај комисије | Дисертација
др Александар Ранковић, ванредни професор
Момчило Ранђеловић 03.08.2018. ДИГИТАЛНИ ДИЈАЛОГ КАО РЕИНЖЕЊЕРИНГ У СИСТЕМУ ХИБРИДНОГ УЧЕЊА
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Алемпије Вељовић
Ненад Марковић 12.06.2018. МАТРИЧНИ МОДЕЛ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИХ ПРОЦЕСА АСИНХРОНЕ МАШИНЕ У УСЛОВИМА ИЗРАЖЕНИХ НАПОНСКИХ НЕСИМЕТРИЈА
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Јерослав Живанић


Листа одбрањених докторских дисертација у установи

Име кандидата датум Назив дисертације Име ментора
Весна Ружичић 10.05.2018. МОДЕЛИРАЊЕ ЗНАЊА ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНО-ЕКСПЕРТНОГ СИСТЕМА
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Живадин Мицић
Милан Весковић 14.04.2018 Прецизни двострани усмерачи малих сигнала реализовани у техници струјног процесирања
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Слободан Ђукић
Жељко Ј. Поповић 03.04.2018. Развој језика за 2д параметарско геометријско моделирање
Извештај комисије | Дисертација
др Алемпије Вељовић
Војислав Вукадиновић 25.09.2016. Развој модела оперативног менаџмента железничких вучних возила
Извештај комисије | Дисертација
др Цариша Бешић
Сања Јевтић 23.09.2016.

Примена ласерских техника за одређивање оптичких параметара материјала
Извештај комисије | Дисертација

проф. др Небојша Митровић
Олга Ристић 23.09.2016. Динамичко моделовање и симулација превентивних експлоaтационих активности у анализама поузданости електричне опреме
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Владица Мијаиловић
Марјан Милошевић 22.09.2016. Развој и имплементација безбедносног модула и његов утицај на квалитет е-образовања
Извештај комисије | Дисертација
др Данијела Милошевић
Милица Таушановић 22.09.2016. Електродинамички процеси у каналу при атмосферском пражњењу са утицајем струјне рефлексије
Извештај комисије | Дисертација
проф. др Јерослав Живанић
Зоран Вуковић 27.05.2016. Утицај топлотног дејства и фреквенције примењеног магнетног поља на функционална својства феромагнетног наноструктурног праха Ni85,8Fe10,6W1,4Cu2,2
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. емеритус Алекса Маричић
Александра Патарић 26.05.2016. Утицај електромагнетног поља током ливења на карактеристике одливака алуминијумских легура
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Бранка Јордовић
Небојша Денић 11.03.2016. Развој интелигентних система за подршку одлучивању у малим и средњим предузећима
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
др Зоран Нешић
Миленко Ћирић 12.02.2016. Развој савремених Multirate метода и техника код пројектовања ускопојасних дигиталних филтара
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
др Радојка Крнета
Вања Луковић 29.10.2015. Онтолошки базиран информациони систем за дијагностиковање и мониторинг деформитета кичменог стуба
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
др Данијела Милошевић
Војкан Радоњић 03.11.2015. Детерминисање модела технологије радио-релејних уређаја са аспекта унапређења технолошких програма
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Слободан Ђукић
Бранко Копривица 24.10.2015. Моделовање главне хистерезисне петље и прелазних процеса магнећења феромагнетских лимова
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
др Аленка Миловановић
Данијела Милентијевић 29.06.2015. Пословна интелигенција у функцији ауторизованог модела система за учење на даљину
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Алемпије Вељовић
Зоран Ристановић 29.05.2015. Утицај параметара синтезе и структурних промена на магнетне карактеристике модификованих феритних прахова
Извештај комисије | e-теза |Дисертација
проф. емеритус Алекса Маричић
Оливера Пешић 11.05.2015. Могућности добијања и карактеризације прахова Co, Ni и/или Mo поступком електрохемијског таложења
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Бранка Јордовић
Сузана Филиповић 30.01.2015. Утицај механичке активације на својства MgO-TiO2 електрокерамике
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Небојша Митровић
Алекса Бабић 12.06.2014 Нелинеарна оптимизација планирања и експлоатације електроенергетских система применом Interior Point алгоритама
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Андрија Сарић
Бранко Максимовић 28.05.2014 Статичка естимација експлоатационих радних режима делимично мониторисаних несиметричних електроенергетских мрежа
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Андрија Сарић
Александар Драгашевић 26.09.2013 Методолошки аспекти оптимизације ресурса у мрежном дијаграму
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Зоран Нешић
Јасмина Новаковић 10.10.2013 Редукција димензионалности података у класификационим проблемима вештачке интелегенције
Извештај комисије | e-теза | Дисертација
проф. др Алемпије Вељовић
Иван Милићевић 24.05.2013 Синтеза мехатроничких система за израду специјално обликованих жичаних профила
Извештај комисије | е-теза | Дисертација
проф. др Радомир Славковић
Љубица Радовић 21.05.2013 Деформационо понашање и карактеристике лома легура Al-Mg у светлу међузависности састав-технологија -структура
Извештај комисије | е-теза | Дисертација
проф. др Бранка Јордовић
Дарко Косановић 17.05.2013 Утицај параметара синтезе и структуре на електрична својства Ba0.77Sr0.23TiO3 керамике
Извештај комисије | е-теза | Дисертација
проф. др Алекса Маричић
Зоран Еберсолд 21.02.2013 Електронско и софтверско решење квадрофонске трансмисионе ултразвучне дефектоскопије у примени на директно ласерски синтерованим материјалима
Извештај комисије | е-теза | Дисертација
проф. др Слободан Ђукић