Факултет техничких наука у Чачку - Основне студије


Основне студије

Studije


Факултет техничких наука је акредитован у редовном циклусу акредитације и од школске 2014/2015. годинеИнформације

Студентска служба

Канцеларије 25, 27 - у приземљу

Радно време: 9:00-15:00
Рад са студентима на шалтеру: 10:00-12:00

Е-пошта: studentska@ftn.kg.ac.rs
Контакт телефони: 032/302-718, 302-759

Студијски програми по претходним акредитацијама
Основне академске студије

- од 2014. године:

- Информационе технологије - 4 године (240 ЕСПБ)

- од 2009-2014. године:

- Електротехничко и рачунарско инжењерство - 4 године (240 ЕСПБ)

- Мехатроника - 4 године (240 ЕСПБ)

- Инжењерски менаџмент - 3 године (180 ЕСПБ)

- Информационе технологије - 3 године (180 ЕСПБ)

- Предузетнички менаџмент - 3 године (180 ЕСПБ)

Студијски програми по старим програмима пре 2009. године