Факултет техничких наука у Чачку Универзитетa у Крагујевцу - ФТН Чачак - Добродошли


Конверзацијски час енглеског језика

8. 11. 2018

Проф. др Јелена Тимотијевић , продекан Факултета друштвених наука, Универзитета у Брајтону, Енглеска, одржала је конверзацијски час енглеског језика за запослене који су похађали курс енглеској језика током претходне школске године.

У току је и потписивање уговора о сарадњи са Универзитетом у Брајтону који треба да омогући размену особља и друге облике сарадње.